Blog >

มัดรวม 7 เทรนด์การใช้ Data Analytics ปี 2022 จาก Adobe: (The End)

Share :

19 Sep 2022

6.รับมือเมื่อจะไม่มี Cookies อีกต่อไปในอนาคต!

(Prepare for a cookieless future)

เมื่อ Google และบริษัทเทคชั้นนำหลายๆที่เองจะเลิกยกเลิกการใช้ Cookies ในการติดตามและเก็บข้อมูลของลูกค้า จึงทำให้ธุรกิจหรือแบรนด์ที่พึ่งพา Third-party data อยู่ ต้องเริ่มมองหาและสร้าง First-party data ขึ้นมาให้ได้ Andreas Pauschert ที่ปรึกษาอาวุโส SSI Schäfer Shop กล่าว “อีกไม่นานคุกกี้จะกลายเป็นอดีต นั่นคือเหตุผลที่เรากำลังวางแผนที่จะใช้ ระบบข้อมูลขนาดใหญ่”

7. การ Personalized Experiences ได้ลึกซึ้งขึ้น และครอบคลุมมากขึ้น

(Achieve real-time personalization at scale)

การเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคจะช่วยให้ธุรกิจและนักการตลาดสามารถที่จะมีปฎิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นด้วยการมอบประสบการณ์ที่ดี ให้ส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษ ไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าและทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้การทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้ายังช่วยให้ทำให้นักการตลาดมีโอกาสโต้ตอบผ่านประสบการณ์ ข้อเสนอ และเนื้อหาที่คัดสรรมาอย่างดีเยี่ยมอีกด้วย

Ref:

https://business.adobe.com/blog/the-latest/7-data-analytics-trends-for-2022

ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

REQUIREMENT

Contact Us

Line OA

@DDOTS.TH

Line OA

@DDOTS.TH

Powered by Dosetech Co.,Ltd. ©2021, All Right Reserved.

D-DOTS
Logo