ระบบ D-Dots เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร (HR)

Share :

D-Dots HR Solution

D-Dots for HR

ระบบ D-Dots สำหรับ HR นั้นจะช่วยองค์กรในหลากหลายรูปแบบ
ช่วยตอบข้อมูลและอัพเดทข่าวสารภายในองค์กร – อัพเดทข้อมูลข่าวสารโดยอัตโนมัติ รองรับการเชื่อมต่อกับข้อมูลภายไนองค์กรของคุณ
ระบบเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพนักงาน – ระบบให้แต้มเพื่อนพนักงาน ระบบแลกของสมนาคุณ
ระบบวิเคราะห์ Insight ภายในองค์กร – เก็บข้อมูลความพึงพอใจ เก็บข้อมูลปัญหาของพนักงานในองค์กรของคุณ เพื่อไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์กรของคุณ

Real Time HR Survey

สำรวจความพึงพอใจพนักงาน หา Insight ภายในองค์กร

ระบบ D-Dots รองรับการทำ Engagement Survey เพื่อให้พนักงานภายในองค์กร แสดงความคิดเห็น รวมถึงเก็บข้อมูล Feedback จากพนักงานภายในองค์กร เพือให้ทางแผนก HR สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาองค์กร และวางแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระบบแบบสอบถาม – รองรับการทำสอบถาม และส่งออกภายในองค์กร โดยรองรับการคำถามหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น คำถามเป็นตัวเลือกเดี่ยว คำถามเป็นหลากหลายตัวเลือก คำถามปลายเปิด เป็นต้น โดยระบบ D-Dots จะรวบรวมข้อมูลเก็บไว้ร่วมกับข้อมูลพนักงาน
ระบบวิเคราะห์ข้อมูล – รองรับการวิเคราะห์ในหลายๆมิติ เพื่อให้องค์กรเห็นปัญหาในครบทุกด้าน เช่น ปัญหาของคนช่วง Gen Z ปัญหาของแต่ละแผนกในองค์กร ของคุณ เป็นต้น

CRM / Loyalty Program

ให้คะแนนเพื่อนร่วมงาน และแลกของสมนาคุณ

ระบบการให้แต้ม – ให้คะแนนเพื่อนเมื่อไปใช้บริการแผนกต่าๆงในองค์กร เพื่อเป็นการเก็บ Feedback ภายในองค์กร
ระบบแลกของรางวัลพิเศษ – พนักงานสามารถแลกสมนาคุณ ได้ทันทีในระบบ รองรับในการกรณีแลกคูปองออนไลน์ หรือและเป็นของขวัญ เป็นต้น

Chatbot

ระบบตอบข้อมูลอัตโนมัติ

ระบบ Chatbot ช่วยตอบคำถามพนักงาน รองรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายใน เช่น วันลาป่วย วันลาพักร้อน เงื่อนไขกฎต่างๆในบริษัท นอกเหนือจากการถามตอบนั้น ระบบ D-Dots Chatbot ยังรองรับการทำ Work Flow ต่างๆ เช่นการแจ้งขอเบิกค่าเดินทาง การแจ้งขอลาป่วย เพื่อส่งไปขอยืนยันคำขอกับหัวหน้างาน


Solution อื่นๆ ของ D-Dots
– สำหรับ Retail ดูที่นี่
– สำหรับระบบบริการลูกค้า (Customer Support) ดูที่นี่
– สำหรับห้างสรรพสินค้า (Community Mall/Department Store) ดูที่นี่
– สำหรับการเงิน/สินเชื่อ (Finance/Leasing) ดูที่

ลงทะเบียน รับปรึกษาฟรี

REQUIREMENT

Contact Us

Line OA

@DDOTS.TH

Line OA

@DDOTS.TH

Powered by Dosetech Co.,Ltd. ©2021, All Right Reserved.

D-DOTS
Logo